top of page

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin kişilik testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Çeşitli ruh sağlığı uzmanları ve psikologlar MMPI envanterini ayırıcı tanıyı koymak, tedavi planını oluşturmak veya personel seçiminde işe uygun kişiyi seçmekte kullanmaktadır.

Testte incelenen hastalık yada tutumlar şunlardır;
Depresyon
Hipokondriaziz hastalık hastalığı
Histeri-konversiyon
Psikopatik sapma(kişilik bozukluğu)
Kadınlık-erkeklik(cinsel sapma)
Paranoya(aşırı şüphecilik)
Psikasteni(Saplantı-takıntılı düşünce bozukluğu)
Şizofreni
Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları)
Sosyal içe dönüklük
Yalan
Aşırı savunmacı kişilik

MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

Ayrıca adli psikologlar hukuksal prosedür çerçevesinde suça bulaşmış veya suça bulaşmış olma şüphesi olan kişilere MMPI uygulamaktadır. Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. Envanterin, sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozukluklar, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumlar, eğitimsel, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır. “doğru”, “yanlış” şeklinde self-report olarak yanıtlanır.

Amerika Birleşik Devletlerinde en sık kullanılan ve üzerinde en çok araştırma yapılan kişilik envanterlerinden biridir. Ayrıca birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkesi için standardizasyonu yapılmıştır (Butcher Pancheri, 1976). Testin 10 adet kişilik ve 3 adet de geçerlilik alt testi vardır.

Temel amaç testin kliniklerde kullanılması olduğu için ilk 9 test psikiyatrik gruplara göre ayrılmıştır. Bu alt testler 1. Hs (Hipokondriazis) 2. D (Depresyon) 3. Hy (Histeri) 4. Pd (Psikasteni) 5. Mf (Maskulinite-Feminite) 6. Sc (Şizofreni) 9. Ma (Hipomani) dir. Daha sonra geliştirilen Sosyal içedönüklük (Si) alt testi de standart test profiline eklenmiştir. Ancak her bir alt testin birbirinden ayrı etiyolojik ya da prognostik özelliği ölçmesi beklenmemektedir. Örneğin, şizofreni alt testinde belli bir yükselme veren bireye şizofreni tanısı konmamaktadır. Bu çeşit yanlış anlaşılmaya yol açmaması için alt testler şimdi sayılar ya da kısaltılmış adlarıyla anılmaktadır. Klinik alt testlerden başka L,F,K olarak adlandırılan üç geçerlilik alt testi de vardır. Bunlar test alma tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar ve elde edilen klinik puanların geçerlik derecesiyle ilgili bilgi sağlar.

Hipokondriazis(hastalık hastalığı): 33 adet soru
Depresyon: 60 adet soru
Histeri-konversiyon: 60
Psikopatik sapma (kişilik bozukluğu): 50
Kadınlık-erkeklik (cinsel sapma): 50
Paranoya (aşırı şüphecilik): 40
Psikasteni (Saplanntı-takıntılı düşünce bozukluğu):48
Şizofreni: 78
Hipomani(manik bozukluk-aşırı duygu patlamaları): 46
Sosyal içe dönüklük (çekingenlik-sosyal fobi durumları): 70

Bunların yanısıra mmpı ın güvenirlik alt testlerinde de soru dağılımları şu şekildedir:
Yalan ölçeğinde:15
Aşırı savunmacı kişilik(düzeltme):30
Sıklık yada nadirlik(normalden farklı cevaplar verme sıklığı): 64
1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page