top of page

Wiscr Zeka Testi

WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Testi), 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka düzeyleri hakkında bilgi veren bir testtir. WISC – R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir.Test zeka düzeyinin yanındfa bireyin güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili fikir sahibi olunmasını da sağlar. Ülkemizde geçerliliği ve güvenirliliği onaylanmış bir testtir. Wiscr zeka testi süresi yaklaşık 1- 1,5 saattir. Bazı durumlarda test süresi uzayıp kısalabilmektedir.Test iki bölümden oluşmaktadır. Testin ayrıca 10 tane alt bölümleri vardır. Çocuğa her bir bölüm ayrı ayrı uygulanır. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.
WISC-R ZEKA TESTİNİN ÜSTÜN YÖNLERİ NELERDİR ?
• Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka ftestleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

• Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler arasında anlamlı ilişkiler bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar arasındaki belirgin sapmalar klinik veri niteliği taşır ve deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme güçlüğü, disleksi gibi olası problem alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

• Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar ve okullar Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre değerlendirme yapmaktadırlar.

• Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanına sahip olarak gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

WISCR ZEKA TESTİNİN BÖLÜMLERİ NELERDİR ?
Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir. Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Wisc-r testi sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wisc-r testinin bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. Bu iki gruba ait testler birbiri ardına verilir. Yani çocuğunuz, sözel zeka bölümüne ait bir test uygulandıktan sonra, çocuğa bir performans zeka testi verilir.

SÖZEL BÖLÜMÜ ALT TESTLLERİ:

1. Genel Bilgi: Kristal zeka diye de adlandırılan genel bilgiyi ölçmede uygulanan bir alt testtir. Çocuğunuzun okuldan, ailesinden, ve kültüründen öğrendiği çevresel bilgileri ölçer. Ayrıca, uzun-süreli bellek (long-term memory) göstergesidir.

2. Benzerlikler: Çocuğunuzun soyut düşünebilme, ve bu düşünceyi doğru ve açık bir şekilde ifade edebilme yeteneğini ölçer.

3. Aritmetik: Bu alt testte, çocuğunuzun aritmetik sorularını çözebilme yeteneği, aynı zamanda kısa-süreli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür.

4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğunuzun sözcüklerin ve kavramların tanımlarını yapabilme ve bunları ifade edebilme yeteneğini ölçen alt testtir. Aynı zamanda uzun-süreli bellek göstergesidir.

5. Yargılama: Muhakeme, mantık yürütme ve duygusal olgunluk seviyesini gösteren alt testtir.

6. Sayı Dizisi: Çocuğunuzun işitsel kısa-süreli belleğini ve çalışma belleğini ölçen alt testtir. Sesli uyaranları algılama, ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneğini gösterir.

PERFORMANS BÖLÜMÜ ALT TESTLERİ:

1.Resim Tamamlama: Çocuğunuzun görsel dikkatini ölçmeye yarayan bir alt testir. Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları göstermesi ve söylemesi istenir.

2. Resim Düzenleme: Çocuğunuzun görsel dikkatiyle birlikte, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğini ölçer. Hem kısa-dönemli (short-term memory), hem de çalışan hafızanın (working memory) devreye girdiği bir alt testtir.

3.Küplerle Desen: WISC-R Küplerle Desen testi görsel zeka ile ilgili birçok unsuru ölçer. Bu unsurlardan ilki, çocuğun gördüğü deseni, kısa-dönemli hafızasına atabilmesi ve kendi küpleriyle deseni yaparken işleyen hafızasını kullanabilmesidir.

4. Parça Birleştirme: Çocuğunuzun parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel koordinasyon yeteneğini ölçer.

5.Şifre: Şifre testi, çocuğunuzun okulda not alabilme becerisinin çok iyi bir göstergesidir. Bu alt testte çocuğunuzun kalem manipulasyon kabiliyeti, kısa-dönemli hafızasına attığı bilgileri işleyebilme ve hatırlayabilme yeteneği ve konsantrasyon verebilme yeteneği ölçülür. Psikomotor hızı ve görsel-hareketsel koordinasyon da şifre testinin ölçtüğü unsurlardandır.

6.Labirentler: Labirent testi de, şifre testi gibi çocuğunuzun kalem manipulasyon ve görsel-hareketsel koordinasyon kabiliyetlerini ölçtüğü gibi, sorun çözebilme yeteneğini ve yaklaşımını da gösterir

Neden Wisc-R Zekâ Testini Tercih Edeyim?
• Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan Zekâ Testidir.

• Ülkemizde kullanılan zeka ve yetenek testleri arasındaki geçerlik ve güvenirliği en yüksek testtir. Böylece rahatlıkla çocuğun yerini yaşıtları içerisinde görebilir ve zaman içerisinde karşılaştırmalar yapılabilir.

• Her alt test çocuğun farklı bir yeteneğini ölçer. Çocuğun zihnindeki hangi işlevin yaşıtlarından daha iyi veya geride olduğu kolaylıkla tespit edilir, çocuğun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip ederek gerekli desteği erken yaşlarda yakalanabilir.

• Üstün yetenekli çocuklara yönelik akademik çalışmalar yürüten tüm kurumlar Wisc-R sonuçlarına göre değerlendirme yaparlar.

Zekâ Testine Hangi Durumlarda Başvurmalıyım?
Çocuk okulda, evde veya başka ortamlarda uyum ve davranış problemi yaşıyorsa, okul başarısında farklılık gösteriyorsa, dersi takip etmede güçlük çekiyorsa, arkadaşları ile uyumsuzluk yaşıyorsa, sosyal becerilerinde sınırlılık yaşıyorsa, dil ve gelişim alanında farklılık varsa, dikkat sorunu yaşıyorsa testi yaptırmalısınız. Çünkü bu sorunlar zeka geriliğinin belirtisi olduğu gibi Üstün Zeka belirtisi gibi bir çok başka durumun belirtisi de olabilir. Çocuğun ihtiyacına ve kapasitesine uygun yerde eğitim alması çok önemlidir.

Sonucu Ömür Boyu Aynı Kalır mı?
Zekâ kas gibidir. Çalıştırınca güçlenir, çalıştırmayınca tembelleşir ve geriler. Yani IQ değişkendir ve geliştirilebilir. 12 yaşına kadar zeka gelişimininhızlı olduğu dönemdir. Daha sonra yavaşlayarak devam eder.
2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page