Artık Online

NLP -( Neuro Linguistic Programmig)

TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM - Sertifika

  • 2 saat
  • ₺750 Türk lirası
  • Online

Hizmet Açıklaması

NLP Nedir? NLP, Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından 1970'li yıllarda; düşünülmeden ve otomatik olarak gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmek için yapılan araştırmalar sonucu Amerika'da geliştirilen bir davranış akımıdır. Kısaca NLP, tesadüfi olayların ardında yatan dinamiği uygulayan ve inceleyen bilim dalıdır. Bu olayların kişinin seçimi doğrultusunda bilinçli olarak programlanmasıdır. NLP (Neuro Linguistic Programming), ülkemizde, Sinir Dili Programlaması olarak adlandırılır. Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinen tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bir uygulamadır. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getiren, yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem içerir. NLP son derece basit bir programlama olup hemen uygulanabilecek çok etkili teknikler içeren bir yöntemdir. Bu teknikler Sibernetik, Psikoloji, Filoloji ve Nöroloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilmiştir. Ayrıca bu teknikler eğitim, sağlık, aile, yönetim, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. İnsanların çevrelerini algılama ve gösterdikleri tepkiler, iletişim şekilleri ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar NLP'nin altyapısını oluşturur. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen ve geliştirilen teknik ve yöntemler, insanların iletişimini geliştirmede kullanılmakla beraber çözüm ve hedef bulma süreçlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. NLP Uygulama Alanları Eğitim ve öğretim: Sınav kaygısı ve öğrenim engellerinden kurtulma, öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma, stresi yönetebilme, özsaygı ve özgüveni geliştirme, hızlı öğrenme, yeni dil öğrenme gibi. Sağlıklı Yaşam ve Spor: Hedef ve motivasyon oluşturma, konsantrasyonu artırma, beslenme alışkanlıklarını düzenleme ve değiştirme, sigara, alkol tarzı bağımlılıklardan kurtulma gibi. İş hayatı: Hedef ve başarı stratejileri oluşturma, stres ve kaygı duygularını iyileştirme, liderlik becerilerini arttırma, satış, pazarlama ve ikna stratejileri oluşturma, güçlü iletişim sağlama gibi. Kişisel gelişim: Davranış ve alışkanlıkların değişimi, yeni davranışların kazanılması, öfke, duygu ve heyecan kontrolü, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, motivasyon gibi. Psikoterapi: Sosyal korkular, panik atak, stres ve öfke kontrolü, beslenme bozuklukları, cinsel sorunlar ve kay


Kişi Bilgileri

+905449799788

ritadanismanlikakademi@gmail.com

Birinci kat Atatürk, Rita Psikoloji Aile Danışmanlık Merkezi, Çan/Çanakkale, Türkiye